top of page

FISKING I BEGNA

Begna er kjent som ei god ørrettelv. Særleg på forsommaren blir det teke ein del stor fisk her. Rekorden for gjester på campingplassen er 4,2 kilo. Ingen småfisk akkurat! Fiskekort får du hjå oss, eller kjøp på mobilen frå iNatur

Storfisk I
Fin fangst
Thuy Mørk
An Marynissen
RAFTING, ELVEKAJAKK

Begna egnar seg godt for padling med elevkajakk på heile strekninga frå Nørsvinsfjorden ned til Ryføssen. To-tre krevjande parti fordrar litt erfaring, elles er elva nokså stilleflytande.

TERRENGSYKLING

Fleire støls- og skogsvegar i området kan nyttast med terrengsykkel. Også ein del stigar kan syklast om ein har litt erfaring.

FUGLELIV, SOMMARFUGLAR

Om ein er interessert i det lokale fugle-/sommarfugllivet kan det framskaffast informasjon om dette. Også tips om gode lokalitetar.

bottom of page