top of page

VÅR HISTORIE

Rogn camping vart etablert på eit jorde på vestsida av elva omkring 1970 av Guri og Endre Rogn. Ni maskinlafta hytter i stabburstil vart bygd, og turistane strøymde til.

GARDEN

Garden Rogn - eller Røgn på dialekt - har ei historie tilbake til 1500-talet, minst! Den fyrste kjente brukaren Gjermund og kona Berit dreiv garden i 1590-åra. Dei fekk seks born, og same slekta lever framleis på garden.

bottom of page